domingo, 13 de octubre de 2019

Participación na I Olimpiada Científica Juvenil Española (OCJE)
O pasado venres, 27 de setembro, o xefe de departamento de Física e Química acompañou a diversos estudantes de 4ºESO para que participasen na I Olimpiada Cienfítica Juvenil Española (OCJE) en Santiago de Compostela. 
A proba consistiu nunha serie de preguntas de resposta múltiple sobre as diferentes materias da área científica (Fïsica e Química, Tecnloxía, Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, entre outros)


Estamos moi orgullosos e orgullosas do entusiasmo do noso alumnado, así como da implicación do profesorado. Esta actividade está dentro do Club de Ciencia do IES Afonso X O Sabio.


0 comentarios:

Publicar un comentario