lunes, 6 de febrero de 2023

Visita ao Parlamento

O Departamento de Administración do IES Afonso X O Sabio organizou unha visita ao Parlamento de Galicia para os alumnos de 1º curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas. Esta visita permitiu ao alumnado ampliar as unidades didácticas relacionadas coa temática, correspondentes ao módulo de “Xestión da Documentación”. Mediante a visita guiada amplían a información tanto a nivel cultural coma no referido á parte estudada na aula. O día no que fixemos a visita, os parlamentarios estaban a debater as emendas aos Presupostos Xerais da Comunidade de Galicia. No momento de entrar ao hemiciclo, acababa de empezar a súa intervención a portavoz do grupo parlamentario do BNG (Ana Pontón), que vimos completa. Despois puidemos ver o comezo da intervención do parlamentario do PP (Pedro Puy). A continuación tiveron lugar as votacións aos presupostos, nas que non estivemos presentes.

0 comentarios:

Publicar un comentario