viernes, 20 de enero de 2023

Obradoiro entrevista de traballo

A FUNDACIÓN RONSEL é unha entidade benéfico-docente que nace no ano 2000 coa finalidade de facilitar a empregabilidade. Traballan catro áreas funcionais: • Orientación laboral. • Intermediación. • Formación ocupacional. • Asesoramento para a creación de empresas-autoemprego. Dentro da súa actividade docente realizan talleres de formación nos centros educativos, dirixidos ao alumnado de FP, na área de emprego e emprendemento. O día 11 de xaneiro, visitou o noso centro Alba, para impartir un taller de “ENTREVISTA DE TRABALLO” aos nosos alumnos de ciclo medio de Xestión Administrativa. ALBA realizou simulacións de entrevista de traballo con alumnos dos grupos: • 1CMXA (1º Ciclo Medio de Xestión Administrativa) • 2CMXA (2º Ciclo Superior de Administración e Finanzas) Previamente puxo en coñecemento do noso alumnado o funcionamento da Fundación Ronsel, e explicou todo o proceso do ciclo de selección de persoal, incidindo maiormente nos tipos de entrevista e as súas fases.
Despois da realización das dinámicas, fixo observacións ao alumnado participante sobre o desenvolvemento da entrevista (respostas dadas, linguaxe verbal, xestual, os tipos de preguntas (verificación, reto...), para que o teñan en conta no seu futuro profesional.

0 comentarios:

Publicar un comentario